icon

Povedali o... MAREC - APRÍL 2019

3 min
160 min
0 €
27.04.2019
0x
1000x

Povedali o…

 

Traja odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre vašu prax.

 

 1. Zmeny v zákone v oblasti referencií ich dostávajú na novú úroveň využiteľnosti. To, za čo obstarávateľské organizácie dlho bojovali, teda zohľadňovať negatívnu referenciu a skúmať porušenie odborných povinností, je konečne na svete. Súhlasíte s takýmto posunom, resp. aký máte názor na referencie ako také?

 

 2. Dnes sa v EKS súťaží podlimit cca týždeň. Ak by neexistovala karanténa s možnosťou rozporov, a teda opisný formulár by bolo možné súťažiť ihneď, zákazka by mohla byť zadaná za tri dni. Boli by ste za takéto urýchlenie tohto postupu, resp. by ste navrhovali, aby mohla byť zákazka rozporovaná počas samotného súťaženia?

 

 3. Aký máte názor na zákazky do 5 000 eur, na ktoré sa nevzťahuje zákon? Možný priestor pre nehospodárnosť alebo naopak, už takéto uvoľnenie malo prísť dávno?

 

 

Mgr. Michal Garaj - vedúci oddelenia verejného obstarávania mesta Bratislava

 

1. Čo prinesie nová úprava referencií, to si netrúfam odhadnúť. Dodnes si pamätám nádeje spájané s predošlým znením, pričom výsledok je, že takmer všetky notoricky známe problémové firmy dnes majú samé „stovkové“ referencie. Treba sa pripraviť na to, že čím majú byť referencie efektívnejším nástrojom proti špekulatívnym firmám, tým väčší odpor budú tieto firmy klásť. To, ako sa ujme nová úprava referencií, tak bude záležať od rady úradu, ktorá bude tieto spory rozhodovať.

 

2. Privítal by som diskusiu na túto tému založenú na konkrétnych dátach. Napr. by ma zaujímalo, v koľkých percentách prípadov mal inštitút karantény reálny prínos. Bez presných dát je táto debata menej hodnotná. Ak napriek tomu niekoho zaujíma môj názor, tu je: karanténu subjektívne nevnímam ako účinný nástroj na zlepšenie zadávania zákaziek v EKS.

 

3. Je to možný priestor pre nehospodárnosť, ktorý mal prísť už dávno. Osobne som sa už dávnejšie rozlúčil s prístupom, podľa ktorého je nástrojom na zlepšenie verejného obstarávania neustále sprísňovanie pravidiel. Výsledkom je totiž obsiahly a zložitý zákon, ktorý síce nebráni v robení neplechy, ale za to aspoň všetkým komplikuje život. Domnievam sa, že cestou je zjednodušenie pravidiel obstarávania a následná kontrola hospodárenia, napr. prostredníctvom dát. Všetkým by som preto odporučil, aby zbierali čo možno najviac údajov o všetkých zadávaných zákazkách.

 

 

Ing. Katarína Poprendová - riaditeľka odboru kontroly projektov MPSVaR SR


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 2042 znakov z 17622 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.