icon

Povedali o… MÁJ - JÚN 2019

10 min
290 min
0 €
08.06.2019
0x
1000x

Povedali o…

 

Traja odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre vašu prax.

 

1. Novela nám priniesla tzv. kategóriu zákaziek malého rozsahu, t. j. zákaziek do 5 000 €, ktoré sú zadávané mimo zákona o VO. V praxi sme sa stretli s otázkou uchádzačov, či napr. obec si môže vybrať ktorúkoľvek predloženú ponuku uchádzačmi, hoci aj menej cenovo výhodnú, ale stále v tomto limite. Ako by ste reagovali na túto otázku? 

 

2. Obstarávateľské organizácie majú aktuálne hlavu v smútku zo Súhrnných správ o zákazkách s nízkou hodnotou nad 5 000 € a zo Súhrnných správ o zmluvách nad 1 000 €, keďže nevedia ktoré informácie sa presne zverejňujú. Čo si myslíte o týchto inštitútoch? Nie sú ďalšou administratívnou záťažou v dobe, keď sa už zverejňuje každá zmluva, objednávka a faktúra? 

 

3. Od 18. 10. 2018 povinne elektronicky obstarávame v zmysle zákona o VO podlimitné a nadlimitné zákazky. Mala by sa podľa Vás táto povinnosť rozšíriť aj na zákazky s nízkou hodnotou? 

 

 

 

Mgr. Branislav Hudec - riaditeľ Odboru verejného obstarávania na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

 

1. Ak si obec zvolí formu prieskumu trhu a zašle žiadosť o predloženie cenovej ponuky viacerým vybraným záujemcom, pričom uvedie, že ponuky vyhodnocuje na základe najnižšej ceny, určite by som odporúčal vybrať uchádzača s najnižšou cenou. Mojím odporúčaním však je, život si zjednodušiť a zadávať zákazky malého rozsahu, ktoré sú od 1. januára 2019 v režime výnimky, priamym zadaním. Priame zadanie je umožnené aj pri zákazkách financovaných z fondov EÚ, pričom hospodárnosť overia až riadiace orgány pri výkone kontroly, čo by malo zabezpečiť, že verejní obstarávatelia nebudú slepo rozhadzovať. Netreba však zabúdať, že v režime výnimky sme iba v prípade, ak hodnota zákaziek na identický predmet bude v limite 5 000 eur bez DPH počas kalendárneho roka, čiže verejní obstarávatelia musia plánovať a položiť si otázku, či v priebehu kalendárneho roka nenakúpia danú komoditu za sumu vyššiu ako 5 000 eur a ak áno, pohybujú sa už v režime zákazky s nízkou hodnotou, a teda spadajú pod pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 1900 znakov z 27034 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.