icon

Povedali o...SEPTEMBER - OKTÓBER 2019

8 min
250 min
0 €
25.09.2019
0x
1000x

Povedali o…

Národná rada Slovenskej republiky dňa 17. 10. 2019 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pán predseda ÚVO deklaroval, že navrhne pani prezidentke SR nepodpísať takéto znenie zákona z dôvodu, že boli prijaté aj pozmeňujúce návrhy poslancov NR SR, s ktorými sa ÚVO nestotožňuje. Napriek tomu, že nevieme v akom znení vstúpi tento zákon do účinnosti, dovolili sme si položiť 3 otázky odborníkom, aby sme poznali ich názor na tento zákon.

 

 1. V prípade, že zákon vstúpi do účinnosti v znení, v akom bol prijatý NR SR, ktoré podľa Vás najpozitívnejšie veci prinesie a ktoré, naopak, považujete za „kontroverzné“?

 2. V zákone sa vyslovene určuje, že jednotlivé dôvody na vylúčenie uvedené v § 40 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní sa uplatnia kedykoľvek počas procesu verejného obstarávania, teda nielen pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ale aj napr. vo fáze pred podpisom zmluvy. Vítate túto možnosť? Čo to podľa Vás prinesie?

 3. Posledný rok – dva sa veľa hovorí o zelenom a sociálnom verejnom obstarávaní. Tento zákon je označovaný predkladateľmi aj ako zákon, ktorý má „spopularizovať zelené verejné obstarávanie“. Vyhlásili ste už takéto verejné obstarávanie, resp. plánujete vyhlásiť takéto verejné obstarávanie?

 

 

JUDr. Peter Kubovič - vedúci Útvaru verejného obstarávania MÚ Trnava

 

1. Neviem to posúdiť, pretože dnes sú na stránke nrsr.sk zverejnené dva poslanecké pozmeňovacie návrhy, avšak naskenovaná je len tretina strany oboch dokumentov, čiže sa to nedá normálne prečítať. Preto je potrebné spoľahnúť sa na informácie z médií. Novela dolaďuje niektoré veci, prekáža mi však požiadavka, aby verejní obstarávatelia povinne riešili otázku „podozrení z kartelov“ a za tieto podozrenia vylučovali z tendrov. Verejní obstarávatelia nie sú na takéto posudzovanie „indícií“ pripravení a vylučovanie podľa môjho názoru vyvolá spory, ktoré budú mať vplyv na dĺžku verejných obstarávaní, čím sa zasa raz spomalí systém verejného nákupu. V pripomienkovom konaní sme túto úpravu žiadali nastaviť len na nadlimitné zákazky, aby sa celý systém verejného obstarávania zbytočne nespomalil. Uvidíme, čo prinesie prax. 

2. Podľa môjho názoru táto možnosť vyplývala už zo súčasného znenia zákona a v tomto smere nejde o podstatnú novinku, len sa legálne zadefinovala existujúca prax.

3. Ide skôr o marketingové a politické deklarácie. Množstvo verejných obstarávaní je a bolo zelených – rozhodnutie o podpore zelených aspektoch verejného obstarávania je v kompetencii verejných obstarávateľov a obstarávateľov, avšak toto rozhodnutie má vplyv predovšetkým na rozpočet, nakoľko tieto riešenia sú v zásade drahšie. Je preto otázka, či popularizáciu zeleného verejného obstarávania zvýši jeho legálna definícia (ktorá bola známa z metodiky a príručiek EÚ), alebo dofinancovanie zelených verejných projektov.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 1844 znakov z 17074 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.