icon

Články

Zaškrtnúť či nezaškrtnúť?

Publikovaný: 07.08.19

Pýtali ste sa nás, či musíte v EKS zaškrtávať políčko „zákazka je financovaná z eurofondov“, ak síce tomu tak je, avšak chcete už zo zmluvy získavať plnenie ... ...

Rada ÚVO nás vyslyšala. Ďalšie jej rozhodnutie, ktoré vám odporúčame a oplatí sa čítať.

Publikovaný: 06.08.19

Môže byť podmienka účasti technickej a odbornej spôsobilosti požiadavkou na predmet zákazky alebo požiadavkou na úspešného uchádzača? ...

Hospodárenie obce je najmä o verejnom obstarávaní

Publikovaný: 04.08.19

V rámci spolupráce s NKÚ máme možnosť čitateľov informovať o rôznych zisteniach, ku ktorým prišli kontrolné skupiny tohto úradu. Práve niektoré sa výrazne dotýkajú zistení v oblasti verejného obstarávania ... ...

Denník elektronického verejného obstarávania - 4. časť

Publikovaný: 03.08.19

V našej štvrtej rubrike Denníka elektronického verejného obstarávania si povieme o novele zákona o verejnom obstarávaní a o zmenách, ktoré v elektronizácii prináša. ...

Proaktívny prístup systému EKS k JED-u

Publikovaný: 03.06.19

Ako vytvoriť JED v EO EKS? Ponúkame Vám praktický návod. ...

Protimonopolné hlavybolenie alebo Sprievodca vyzývaním v jednotlivých postupoch VO a EKS – vyzvať či nevyzvať?

Publikovaný: 25.04.19

V ktorých postupoch zadávania zákazky je potrebné vyzývať na predloženie ponuky? ...

Preukazovanie niektorých podmienok účasti osobného postavenia po 1. januári 2019

Publikovaný: 05.01.19

S trpkým úsmevom a s naším kolegom Petrom Kubovičom otvárame rubriku „Sme zúfalí a bez metodiky“. ...

Elektronizácia verejného obstarávania po 18. 10. 2018 a niekoľko otázok

Publikovaný: 05.11.18

Výkladovým stanoviskom č. 4/2018 „Elektronická komunikácia a výmena informácií“ zo dňa 13. 9. 2018 Úrad pre verejné obstarávanie „metodicky“ ustálil výklad § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. ...

Registrácia dodávateľa v rôznych systémoch elektronického verejného obstarávania

Publikovaný: 02.11.18

Do redakcie časopisu VO v kocke sme dostali niekoľko podnetov od uchádzačov, či by sme zmapovali systémy elektronického verejného obstarávania a urobili článok pre záujemcov a uchádzačov ...

Sociálne verejné obstarávanie a povinnosť dodržiavania minimálnej mzdy

Publikovaný: 05.09.18

Predmetom odborných debát týkajúcich sa verejného obstarávania sa v poslednom období stáva využitie tohto inštitútu na dosahovanie ...

Aký nástroj na elektronické verejné obstarávanie použiť po 18. 10. 2018?

Publikovaný: 03.09.18

EKS disponuje nástrojmi pre elektronické verejné obstarávanie (EO EKS), ktoré sa netýkajú len obstarávania bežne dostupných komodít ...

Kotva, Tutanchamón, koleso šťastia a verejné obstarávanie

Publikovaný: 04.07.18

S odstupom iba niekoľkých dní prebehli dve zameraním odlišné, ale niečím predsa len rovnaké školenia. ...

Sága nekončí – prekladatelia a tlmočníci po druhé

Publikovaný: 03.07.18

Už v jarnom dvojčísle nášho magazínu Verejné obstarávania v kocke sme uverejnili článok, ktorý pojednával o novele zákona o  verejnom obstarávaní, ktorá súvisela s úpravou a zmenou jednej z podlimitných výnimiek. ...

Povinnosť prechodu na plne elektronickú komunikáciu

Publikovaný: 02.07.18

Hoci elektronické obstarávanie na Slovensku existuje už cca desať rokov, súčasné prostredie v tejto oblasti sa vyznačuje nejasnosťami v oblasti riadenia, legislatívy, postupov a systémov ... ...

Je aj žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk žiadosťou o vysvetlenie?

Publikovaný: 05.05.18

Určite ste sa stretli s tým, že Vám bola doručená žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk/žiadostí o účasť napr. s odôvodnením, že ... ...

Môže uchádzač uviesť ako referenciu aj nedokončenú zákazku, ktorá je ešte len v procese realizácie alebo dokonca autoreferenciu?

Publikovaný: 04.05.18

V tomto článku sa skúsime zamyslieť nad tým, či dôvodom na vylúčenie uchádzača/záujemcu môže byť aj skutočnosť, ...

GDPR a verejné obstarávanie – praktická pomoc ako ďalej

Publikovaný: 02.05.18

V uplynulých dňoch prehrmelo celou Európskou úniou štvorpísmenkové zemetrasenie. Od 25. mája 2018 sa totiž začalo uplatňovať GDPR. ...

Čo sa vlastne zmenilo na obstarávaní tlmočníkov a prekladateľov?

Publikovaný: 07.03.18

Jedna z drobných noviel zákona o verejnom obstarávaní zasiahla aj do „výnimkového“ paragrafu, ktorý reguloval podlimitné zadávanie zákaziek v oblasti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. ...