icon

Články

Priveľa červených kariet…

Publikovaný: 22.09.19

V nasledujúcich riadkoch by sme radi priniesli zopár príkladov, kedy uložený trest, napríklad zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, môže mať negatívny vplyv na intenzitu hospodárskej súťaže v príslušnom sektore ...

Rada ÚVO nás vyslyšala. Ďalšie jej rozhodnutie, ktoré vám odporúčame a oplatí sa čítať.

Publikovaný: 06.08.19

Môže byť podmienka účasti technickej a odbornej spôsobilosti požiadavkou na predmet zákazky alebo požiadavkou na úspešného uchádzača? ...

Na ostrie noža

Publikovaný: 05.08.19

Prinášame Vám názor Protimonopolného úradu SR na pripravovanú novelu zákona o VO a aj na to, aké nástroje obrany prináša pre obstarávateľské organizácie. ...

Kontrolóri ponúkajú postup ako modernizovať verejné osvetlenie efektívne a hospodárne

Publikovaný: 06.06.19

Ako modernizovať verejné osvetlenie efektívne a hospodárne? Radí nám NKÚ. ...

Koneční užívatelia výhod a daňové raje vo verejnom obstarávaní – 2. časť

Publikovaný: 04.06.19

Na definíciu daňových rajov z pohľadu troch organizácií, a to OECD, EÚ a Tax Justice network sa pozrel náš redaktor Jozef Kubinec. Viac sa dočítate v jeho článku. ...

Príbeh so zlým koncom alebo kolúzia na slovenský spôsob

Publikovaný: 02.06.19

Kartelovým dohodám vo verejnom obstarávaní sa venuje Protimonopolný úrad SR. Ako to dopadne, môžete si prečítať v tomto článku. ...

Koneční užívatelia výhod a daňové raje vo verejnom obstarávaní - 1. časť

Publikovaný: 24.04.19

Aký efekt malo zavedenie registra konečných užívateľov výhod a neskôr registra partnerov verejného sektora na verejné obstarávanie na Slovensku? Došlo k zníženiu počtu úspešných uchádzačov, ktorí boli registrovaní v daňových rajoch? ...

Rizikové indikátory vo verejnom obstarávaní

Publikovaný: 07.05.18

V tomto článku sa dnes pozrieme na to, kto upravuje vzťahy medzi záujemcami/uchádzačmi navzájom a ako môže verejný obstarávateľ/obstarávateľ do nich zasiahnuť. ...

Otváranie obálok a publicita kritérií (čítanie nahlas)

Publikovaný: 06.05.18

Zaujímalo vás, či ako uchádzač môžete počas zasadnutia komisie nahliadnuť do cenovej ponuky konkurencie a overiť si, či prečítaná suma je skutočne tá, aká je na papieri. ...

Je aj žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk žiadosťou o vysvetlenie?

Publikovaný: 05.05.18

Určite ste sa stretli s tým, že Vám bola doručená žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk/žiadostí o účasť napr. s odôvodnením, že ... ...

Zásada proporcionality v podmienkach účasti

Publikovaný: 06.03.18

Je výlučne v právomoci verejného obstarávateľa a obstarávateľa, aby si určil podmienky účasti, ktoré mu zákon o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať v rámci verejného obstarávania. ...

In-house zákazka alebo zákazka horizontálnej spolupráce?

Publikovaný: 05.03.18

Predmetom tohto článku je predovšetkým zodpovedanie otázky, či a kedy verejný obstarávateľ môže zadať in-house zákazku alebo zákazku horizontálnej spolupráce ... ...

O verejných zákazkách na stavebné práce by nemala rozhodovať len cena

Publikovaný: 02.03.18

O verejných zákazkách na stavebné práce by nemala rozhodovať len cena hovoria stavebné spoločnosti. ...

O podpise zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ vytrhne z ponuky

Publikovaný: 09.01.18

Na nedávnom školení padla otázka, ktorú som už veľmi dávno neriešil. ...

Na čo je dobrá žiadosť o nápravu? A prečo je pre nás komplikovaná úprava kaucií?

Publikovaný: 06.01.18

Podľa nášho názoru je odpoveď na obe otázky: na nič. ...

Ako obstarať kvalitu za najnižšiu cenu? (Úvaha)

Publikovaný: 08.11.17

Obstarávateľské organizácie sa často stretávajú s problémom, ako obstarať kvalitu za najnižšiu cenu. V zásade môžeme identifikovať dva prístupy k obstarávaniu kvality, ...

Ste dodávateľ a ponúkate po podpise zmluvy kvôli poklesu vstupov výrazne znížiť cenu? Máte smolu.

Publikovaný: 07.11.17

Zmene zmluvy sme sa v našom časopise už neraz venovali. Tento novodobý inštitút pomáha verejným obstarávateľom a obstarávateľom vykrývať nepredvídané udalosti a ... ...

Koncesie ako potenciálna nehospodárnosť?

Publikovaný: 04.10.17

Čarovné slovíčko „koncesia“ počujeme v poslednom čase čoraz viac. Skrýva sa za ním nielen stavba diaľnic, ale aj akékoľvek iné investičné výstavby alebo ... ...