icon

Články

Rok s ERANETOM – zhodnotenie a praktické skúsenosti (veľká recenzia)

Publikovaný: 21.09.19

Naša redakcia dostala pred rokom možnosť testovať kompletný systém elektronického zadávania zákaziek ERANET, za čo firme INNOVIS touto cestou ďakujeme. ...

Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní

Publikovaný: 20.09.19

Viete aké sú náležitosti zaručenej elektronickej faktúry, postup pri zaručenej elektronickej fakturácii ? ... ...

Zaškrtnúť či nezaškrtnúť?

Publikovaný: 07.08.19

Pýtali ste sa nás, či musíte v EKS zaškrtávať políčko „zákazka je financovaná z eurofondov“, ak síce tomu tak je, avšak chcete už zo zmluvy získavať plnenie ... ...

Denník elektronického verejného obstarávania - 4. časť

Publikovaný: 03.08.19

V našej štvrtej rubrike Denníka elektronického verejného obstarávania si povieme o novele zákona o verejnom obstarávaní a o zmenách, ktoré v elektronizácii prináša. ...

Denník elektronického verejného obstarávania - 3. časť

Publikovaný: 07.06.19

V tomto článku si povieme o dotazníku, ktorý musí tvoriť súčasť dokumentácie pri konaní o preskúmaní úkonov kontrolovaného, či autentifikácie dodávateľov. ...

Proaktívny prístup systému EKS k JED-u

Publikovaný: 03.06.19

Ako vytvoriť JED v EO EKS? Ponúkame Vám praktický návod. ...

Denník elektronického verejného obstarávania - 2. časť

Publikovaný: 26.04.19

Prečo sa oplatí elektronizovať postupy, pri ktorých aplikácia § 20 zákona o verejnom obstarávaní nie je povinná? ...

Protimonopolné hlavybolenie alebo Sprievodca vyzývaním v jednotlivých postupoch VO a EKS – vyzvať či nevyzvať?

Publikovaný: 25.04.19

V ktorých postupoch zadávania zákazky je potrebné vyzývať na predloženie ponuky? ...

Nákup služieb zberu komunálneho odpadu v obciach a mestách cez EKS

Publikovaný: 23.04.19

Dnes sa pozrieme na zúbok obstaraniu služby zberu, odvozu a spracovania zmesového komunálneho odpadu, teda zákazke, ktorú musí obstarať každá obec alebo mesto a nemá žiadnu výnimku zo zákona. ...

Denník elektronického verejného obstarávania - 1. časť

Publikovaný: 06.01.19

Elektronické verejné obstarávanie sa stáva pomerne diskutovaným pojmom s mnohými nejasnosťami a otázkami. Predstavujeme vám novú rubriku, v ktorej sa pravidelne budeme zaoberať elektronickou komunikáciou a problémami jej aplikačnej praxe. ...

O tom, ako sme nakúpili motorové vozidlo cez EKS – odborná poviedka

Publikovaný: 04.01.19

V našej rubrike o EKS pokračujeme jedným z ďalších vhodných nápadov, čo sa dá efektívne nakúpiť prostredníctvom elektronického trhoviska. ...

Elektronizácia verejného obstarávania po 18. 10. 2018 a niekoľko otázok

Publikovaný: 05.11.18

Výkladovým stanoviskom č. 4/2018 „Elektronická komunikácia a výmena informácií“ zo dňa 13. 9. 2018 Úrad pre verejné obstarávanie „metodicky“ ustálil výklad § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. ...

Digitálna transformácia vo verejnom obstarávaní alebo čo ďalej po elektronizácií verejného obstarávania

Publikovaný: 04.11.18

V tomto článku by sme vás radi oboznámili s niektorými témami, víziami, ale aj s už realizovanými projektmi, ktoré sa týkajú digitalizácie vo verejnom obstarávaní. ...

Ako nakúpiť gastrolístky pod nominálnu hodnotu – pojednanie o know-how a najlepšej praxi

Publikovaný: 03.11.18

Gastrokarty, stravné lístky, gastrolístky alebo iba jednoducho „gastráče“. Niečo, čo musí riešiť takmer každý zamestnávateľ, ktorý nemá vlastnú výdajňu stravy. ...

Registrácia dodávateľa v rôznych systémoch elektronického verejného obstarávania

Publikovaný: 02.11.18

Do redakcie časopisu VO v kocke sme dostali niekoľko podnetov od uchádzačov, či by sme zmapovali systémy elektronického verejného obstarávania a urobili článok pre záujemcov a uchádzačov ...

Aký nástroj na elektronické verejné obstarávanie použiť po 18. 10. 2018?

Publikovaný: 03.09.18

EKS disponuje nástrojmi pre elektronické verejné obstarávanie (EO EKS), ktoré sa netýkajú len obstarávania bežne dostupných komodít ...

Búrame všetky doterajšie predstavy o EKS

Publikovaný: 01.09.18

Po vyliečení z detských chorôb, ale stále najrýchlejšie a najefektívnejšie. Elektronické trhovisko. O EKS ...

Povinnosť prechodu na plne elektronickú komunikáciu

Publikovaný: 02.07.18

Hoci elektronické obstarávanie na Slovensku existuje už cca desať rokov, súčasné prostredie v tejto oblasti sa vyznačuje nejasnosťami v oblasti riadenia, legislatívy, postupov a systémov ... ...