icon

Články

Priveľa červených kariet…

Publikovaný: 22.09.19

V nasledujúcich riadkoch by sme radi priniesli zopár príkladov, kedy uložený trest, napríklad zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, môže mať negatívny vplyv na intenzitu hospodárskej súťaže v príslušnom sektore ...

Na ostrie noža

Publikovaný: 05.08.19

Prinášame Vám názor Protimonopolného úradu SR na pripravovanú novelu zákona o VO a aj na to, aké nástroje obrany prináša pre obstarávateľské organizácie. ...

Hospodárenie obce je najmä o verejnom obstarávaní

Publikovaný: 04.08.19

V rámci spolupráce s NKÚ máme možnosť čitateľov informovať o rôznych zisteniach, ku ktorým prišli kontrolné skupiny tohto úradu. Práve niektoré sa výrazne dotýkajú zistení v oblasti verejného obstarávania ... ...

Kontrolóri ponúkajú postup ako modernizovať verejné osvetlenie efektívne a hospodárne

Publikovaný: 06.06.19

Ako modernizovať verejné osvetlenie efektívne a hospodárne? Radí nám NKÚ. ...

Príbeh so zlým koncom alebo kolúzia na slovenský spôsob

Publikovaný: 02.06.19

Kartelovým dohodám vo verejnom obstarávaní sa venuje Protimonopolný úrad SR. Ako to dopadne, môžete si prečítať v tomto článku. ...

Zadávanie a kontrola zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku už je po novom

Publikovaný: 06.09.18

Dňa 11. septembra 2018 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského ...

Kaucie ako brána ku spravodlivosti sa novelou otvárajú nesprávnym smerom

Publikovaný: 02.09.18

Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je práve v Národnej rade SR, prináša výraznú zmenu úpravy kaucií, ktorú smelo môžeme označiť za úplne inovatívny prístup. Prečo by sme tomu mali venovať pozornosť? ...

Rizikové indikátory vo verejnom obstarávaní

Publikovaný: 07.05.18

V tomto článku sa dnes pozrieme na to, kto upravuje vzťahy medzi záujemcami/uchádzačmi navzájom a ako môže verejný obstarávateľ/obstarávateľ do nich zasiahnuť. ...

Otváranie obálok a publicita kritérií (čítanie nahlas)

Publikovaný: 06.05.18

Zaujímalo vás, či ako uchádzač môžete počas zasadnutia komisie nahliadnuť do cenovej ponuky konkurencie a overiť si, či prečítaná suma je skutočne tá, aká je na papieri. ...

Je aj žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk žiadosťou o vysvetlenie?

Publikovaný: 05.05.18

Určite ste sa stretli s tým, že Vám bola doručená žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk/žiadostí o účasť napr. s odôvodnením, že ... ...

GDPR a verejné obstarávanie – praktická pomoc ako ďalej

Publikovaný: 02.05.18

V uplynulých dňoch prehrmelo celou Európskou úniou štvorpísmenkové zemetrasenie. Od 25. mája 2018 sa totiž začalo uplatňovať GDPR. ...

O verejných zákazkách na stavebné práce by nemala rozhodovať len cena

Publikovaný: 02.03.18

O verejných zákazkách na stavebné práce by nemala rozhodovať len cena hovoria stavebné spoločnosti. ...

Ste dodávateľ a ponúkate po podpise zmluvy kvôli poklesu vstupov výrazne znížiť cenu? Máte smolu.

Publikovaný: 07.11.17

Zmene zmluvy sme sa v našom časopise už neraz venovali. Tento novodobý inštitút pomáha verejným obstarávateľom a obstarávateľom vykrývať nepredvídané udalosti a ... ...

Byť dokonalý znamená prejsť mnohými a častými zmenami (tretia časť)

Publikovaný: 02.09.17

V prvej časti článku sme poukázali na to, že Súdny dvor rozdelil zmeny v zmluvách na podstatné a nepodstatné. V tomto článku sa pozrieme na § 18 ZVO. ...

Byť dokonalý znamená prejsť mnohými a častými zmenami (druhá časť)

Publikovaný: 06.07.17

V prvej časti článku sme skonštatovali, že zmena zmluvy nesúvisí priamo s procesom verejného obstarávania, lebo k nej dochádza až po jeho skončení, avšak môže potenciálne zmeniť jeho výsledok, ...

Klamanie ako dôvod vylúčenia

Publikovaný: 02.07.17

Klamať sa, ako všetci vieme, nesmie. V podmienkach verejného obstarávania je klamanie, teda uvedenie nepravdivých alebo skreslených informácií, dokonca dôvodom na vylúčenie uchádzača. ...

Preskúmateľnosť úkonu ako stelesnenie princípu transparentnosti vo VO

Publikovaný: 04.06.17

Náš časopis si vyhradil vnútornú povinnosť venovať sa taktiež uchádzačom, najmä ich možnostiam postupu v rôznych situáciách, avšak predovšetkým ich právam (a oprávneným záujmom). ...

Self-cleaning ako obrana proti vylúčeniu alebo čo nám prináša self-cleaning?

Publikovaný: 08.02.17

Smernica č. 2014/24/EÚ predpokladá možnosť hospodárskeho subjektu iniciovať proces self-cleaningu, t.j. proces doloženia dôkazov, že prijal opatrenia, ktoré sú dostatočné na to, aby ... ...