icon

Články

Koneční užívatelia výhod a daňové raje vo verejnom obstarávaní – 2. časť

Publikovaný: 04.06.19

Na definíciu daňových rajov z pohľadu troch organizácií, a to OECD, EÚ a Tax Justice network sa pozrel náš redaktor Jozef Kubinec. Viac sa dočítate v jeho článku. ...

Koneční užívatelia výhod a daňové raje vo verejnom obstarávaní - 1. časť

Publikovaný: 24.04.19

Aký efekt malo zavedenie registra konečných užívateľov výhod a neskôr registra partnerov verejného sektora na verejné obstarávanie na Slovensku? Došlo k zníženiu počtu úspešných uchádzačov, ktorí boli registrovaní v daňových rajoch? ...

Register partnerov verejného sektora – krok vpred (do slepej uličky)?

Publikovaný: 01.04.17

Zapisovanie vlastníkov podielov vo firmách a konečných užívateľov výhod poznáme v našom právnom poriadku už nejaký ten piatok a .... ...