icon

Články

Zaškrtnúť či nezaškrtnúť?

Publikovaný: 07.08.19

Pýtali ste sa nás, či musíte v EKS zaškrtávať políčko „zákazka je financovaná z eurofondov“, ak síce tomu tak je, avšak chcete už zo zmluvy získavať plnenie ... ...

O podpise zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ vytrhne z ponuky

Publikovaný: 09.01.18

Na nedávnom školení padla otázka, ktorú som už veľmi dávno neriešil. ...

Osobitné podmienky plnenia zmluvy

Publikovaný: 04.09.17

Pri príprave zadávania zákazky je potrebné vždy venovať osobitnú pozornosť stanoveniu konkrétnych požiadaviek a dôsledne rozlišovať charakter a účel čo sa príslušnou podmienkou, uložením povinnosti ... ...

Byť dokonalý znamená prejsť mnohými a častými zmenami (tretia časť)

Publikovaný: 02.09.17

V prvej časti článku sme poukázali na to, že Súdny dvor rozdelil zmeny v zmluvách na podstatné a nepodstatné. V tomto článku sa pozrieme na § 18 ZVO. ...

Byť dokonalý znamená prejsť mnohými a častými zmenami (druhá časť)

Publikovaný: 06.07.17

V prvej časti článku sme skonštatovali, že zmena zmluvy nesúvisí priamo s procesom verejného obstarávania, lebo k nej dochádza až po jeho skončení, avšak môže potenciálne zmeniť jeho výsledok, ...

Lehota (čas) plnenia zmluvy v EKS a možnosť jej predĺženia

Publikovaný: 05.07.17

Proces nákupu v EKS je pomerne rigidný. V opisnom formulári uvedieme, čo chceme nakúpiť a kedy to chceme nakúpiť a voilá – systém zabezpečí obstaranie. ...

Byť dokonalý znamená prejsť mnohými a častými zmenami - zmeny zmluvy vo verenom obstarávaní (prvá časť)

Publikovaný: 05.06.17

Ako môžete zmeniť zmluvu, ktorá je výsledkom VO? ... ...

Zmluvy o službách vo verejnom záujme v osobnej autobusovej doprave

Publikovaný: 03.06.17

Aktuálne mnohé obce a vyššie územné celky v Slovenskej republike riešia problém končiacich zmlúv o službách vo verejnom záujme v osobnej autobusovej doprave. ...

Je možné zakotviť výpoveď 
do zmluvy uzatvorenej v EKS?

Publikovaný: 11.02.17

Je možné vypovedať zmluvu uzatvorenú cez elektronické trhovisko? ...

Zmena v osobe dodávateľa po uzatvorení zmluvy vo VO

Publikovaný: 06.02.17

V režime predchádzajúceho zákona o verejnom obstarávaní nebolo mysliteľné, aby po ukončení procesu verejného obstarávania došlo k zmene dodávateľa, s ktorým obstarávateľská organizácia podpísala zmluvu, a to bez nového verejného obstarávania. ...