icon

Novela zákona o VO

icon     ČLÁNKY

Legislatívne okienko – čo nám prinesie pripravovaná novela zákona o VO z dielne Most-Híd?

Dňa 25. mája 2017 predložili Národnej rade Slovenskej republiky poslanci Peter Antal, Béla Bugár a Gábol Gál návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ...

Najočakávanejšie zmeny v zákone o verejnom obstarávaní

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nadobudol účinnosť dňa 18. 4. 2016. Ide o jeden z najdôležitejších zákonov z hľadiska hospodárenia štátu.

Legislatívne okienko – 10 zmien, ktoré nám prináša novela zákona o VO

V júnovom čísle časopisu VO v kocke sme Vás informovali, že dňa 25. mája 2017 predložili Národnej rade Slovenskej republiky poslanci Peter Antal, Béla Bugár a ...

Otvorená brána ...k časovej skratke, alebo čo prinesie „malá“ novela zákona o verejnom obstarávaní

Parlament 14. 09. 2017 schválil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Novinky z oblasti verejného obstarávania

Komisia 13. 2. 2018 uverejnila nové usmernenie, ktoré je určené pre štátnych, regionálnych a miestnych úradníkov pracujúcich

Čo sa vlastne zmenilo na obstarávaní tlmočníkov a prekladateľov?

Jedna z drobných noviel zákona o verejnom obstarávaní zasiahla aj do „výnimkového“ paragrafu, ktorý reguloval podlimitné zadávanie zákaziek v oblasti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

Rizikové indikátory vo verejnom obstarávaní

V tomto článku sa dnes pozrieme na to, kto upravuje vzťahy medzi záujemcami/uchádzačmi navzájom a ako môže verejný obstarávateľ/obstarávateľ do nich zasiahnuť.

Povinnosť prechodu na plne elektronickú komunikáciu

Hoci elektronické obstarávanie na Slovensku existuje už cca desať rokov, súčasné prostredie v tejto oblasti sa vyznačuje nejasnosťami v oblasti riadenia, legislatívy, postupov a systémov ...

Sága nekončí – prekladatelia a tlmočníci po druhé

Už v jarnom dvojčísle nášho magazínu Verejné obstarávania v kocke sme uverejnili článok, ktorý pojednával o novele zákona o  verejnom obstarávaní, ktorá súvisela s úpravou a zmenou jednej z podlimitných výnimiek.

Kaucie ako brána ku spravodlivosti sa novelou otvárajú nesprávnym smerom

Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je práve v Národnej rade SR, prináša výraznú zmenu úpravy kaucií, ktorú smelo môžeme označiť za úplne inovatívny prístup. Prečo by sme tomu mali venovať pozornosť?

Zadávanie a kontrola zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku už je po novom

Dňa 11. septembra 2018 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského

Rýchle novinky pred vydaním čísla

Vážení čitatelia, vždy, keď sa nám podarí, uverejníme všetky najnovšie informácie o verejnom obstarávaní spred vydania čísla v rubrike Flashnews

Elektronizácia verejného obstarávania po 18. 10. 2018 a niekoľko otázok

Výkladovým stanoviskom č. 4/2018 „Elektronická komunikácia a výmena informácií“ zo dňa 13. 9. 2018 Úrad pre verejné obstarávanie „metodicky“ ustálil výklad § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní.

Čo priniesla veľká novela? - 1. časť

Čo priniesla veľká novela zákona o verejnom obstarávaní?

Čo priniesla veľká novela? - 2. časť

V predchádzajúcom čísle časopisu VO V KOCKE sme vás informovali o zmenách, ktoré priniesla novela zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1. 1. 2019.

Na ostrie noža

Prinášame Vám názor Protimonopolného úradu SR na pripravovanú novelu zákona o VO a aj na to, aké nástroje obrany prináša pre obstarávateľské organizácie.

Denník elektronického verejného obstarávania - 4. časť

V našej štvrtej rubrike Denníka elektronického verejného obstarávania si povieme o novele zákona o verejnom obstarávaní a o zmenách, ktoré v elektronizácii prináša.

Legislatívne okienko – Novela zákona o VO k 01.01.2020

Národná rada Slovenskej republiky dňa 17. 10. 2019 schválila novelu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pozrime sa, čo nám táto novela prináša:

Heuréka – odstránený časový dualizmus v našich a európskych limitoch a nové limity od 1. 1. 2020

Počas októbra Úrad pre verejné obstarávanie vydal predbežnú informáciu o príprave vyhlášky o zmene limitov. Zároveň si od odbornej verejnosti vypýtal ...

icon     ČASOPISY

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚN 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (SEPTEMBER 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (OKTÓBER 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (NOVEMBER - DECEMBER 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MAREC - APRÍL 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MÁJ - JÚN 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚL - AUGUST 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (SEPTEMBER - OKTÓBER 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (NOVEMBER - DECEMBER 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JANUÁR - FEBRUÁR 2019)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MAREC - APRÍL 2019)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (SEPTEMBER - OKTÓBER 2019)

Zobraz