icon

Zákazky

icon     ČLÁNKY

K obranným a bezpečnostným zákazkám

O koľko menej verejných obstarávaní sa realizuje v oblasti obrany a bezpečnosti, o toľko viac našich spoločných peňazí v nich je. Nie je na škodu oboznámiť sa s odchýlkami vo verejnom obstarávaní, ktoré do zákona zakotvuje obranná smernica.

Obstarávanie mobilných a dátových služieb v kontexte zrušených roamingových poplatkov v EÚ

Po mnohých rokoch čakania je to tu. To, čo vplyvní lobisti odďaľovali ako sa len dalo, nadobudlo reálne kontúry.

Konzorciá ako facka hospodárnosti?

Konzorciá, ako sa ľudovo prezývajú skupiny dodávateľov (§ 37 zákona o verejnom obstarávaní), sú súčasťou verejného obstarávania – či chceme alebo nie.

„Vychytávky“ v technickom opise predmetu zákazky

Ak ste dodávateľ a uchádzač, určite sa vám stalo, že už pri prvom prezretí niektorých súťažných podkladov sa vám zatočila hlava z technického opisu nakupovaného tovaru, prípadne aj služby.

Zverejňovanie súťažných podkladov a iných dokumentov v profile

Súčasťou princípu transparentnosti vo verejnom obstarávaní je nepochybne dostupnosť čo najväčšieho rozsahu dokumentácie, súvisiacej so zadávaním zákaziek ...

Za fungujúce a prínosné verejné obstarávanie v Európe

Značný podiel verejných investícií v hospodárstve sa vynakladá prostredníctvom verejného obstarávania, ktoré tvorí 14 % HDP Európskej únie.

Koncesie ako potenciálna nehospodárnosť?

Čarovné slovíčko „koncesia“ počujeme v poslednom čase čoraz viac. Skrýva sa za ním nielen stavba diaľnic, ale aj akékoľvek iné investičné výstavby alebo ...

Koncesia vs. zákazka

V praxi sa často stretávame s tým, že je ťažké posúdiť, či predmet obstarávania, ktorý máme obstarať je zákazkou alebo koncesiou.

Výška zábezpeky pri zákazke rozdelenej na časti – návod (nielen) pre uchádzačov

Je nesporné, že zábezpeka slúži na primätie dodávateľa – úspešného uchádzača k tomu, aby si ponuku, ktorú predložil (a prípadne v elektronickej aukcii ešte zlepšil),

Využitie Jednotného európskeho dokumentu v zákazke s nízkou hodnotou

Na našu redakciu sa pravidelne obraciate s rôznymi otázkami. Najviac ich prijímame od firiem – záujemcov alebo uchádzačov.

Obstarávať alebo neobstarávať odvoz separovaného odpadu?

Po nedávnych zmenách zákona o odpadoch mala nejedna obec hlavu v smútku. Zákonná úprava zriadila nové subjekty v odvetví odpadového hospodárstva (tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov) ...

Ako obstarať kvalitu za najnižšiu cenu? (Úvaha)

Obstarávateľské organizácie sa často stretávajú s problémom, ako obstarať kvalitu za najnižšiu cenu. V zásade môžeme identifikovať dva prístupy k obstarávaniu kvality,

Zábezpeka po odstúpení od ponuky po lehote viazanosti ponúk

Čo sa stane, keď odstúpim od ponuky po lehote viazanosti ponúk s mojou zábezpekou? Prepadne mi?

Na čo je dobrá žiadosť o nápravu? A prečo je pre nás komplikovaná úprava kaucií?

Podľa nášho názoru je odpoveď na obe otázky: na nič.

O verejných zákazkách na stavebné práce by nemala rozhodovať len cena

O verejných zákazkách na stavebné práce by nemala rozhodovať len cena hovoria stavebné spoločnosti.

In-house zákazka alebo zákazka horizontálnej spolupráce?

Predmetom tohto článku je predovšetkým zodpovedanie otázky, či a kedy verejný obstarávateľ môže zadať in-house zákazku alebo zákazku horizontálnej spolupráce ...

Je aj žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk žiadosťou o vysvetlenie?

Určite ste sa stretli s tým, že Vám bola doručená žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk/žiadostí o účasť napr. s odôvodnením, že ...

Kotva, Tutanchamón, koleso šťastia a verejné obstarávanie

S odstupom iba niekoľkých dní prebehli dve zameraním odlišné, ale niečím predsa len rovnaké školenia.

Prípravné trhové konzultácie verzus zisťovanie predpokladanej hodnoty zákazky

V ranom období nášho časopisu, teda začiatkom minulého roka, sme uverejnili článok o prípravných trhových konzultáciách - čo táto novinka v zákona o verejnom obstarávaní znamená.

Sociálne verejné obstarávanie a povinnosť dodržiavania minimálnej mzdy

Predmetom odborných debát týkajúcich sa verejného obstarávania sa v poslednom období stáva využitie tohto inštitútu na dosahovanie

Registrácia dodávateľa v rôznych systémoch elektronického verejného obstarávania

Do redakcie časopisu VO v kocke sme dostali niekoľko podnetov od uchádzačov, či by sme zmapovali systémy elektronického verejného obstarávania a urobili článok pre záujemcov a uchádzačov

Ako nakúpiť gastrolístky pod nominálnu hodnotu – pojednanie o know-how a najlepšej praxi

Gastrokarty, stravné lístky, gastrolístky alebo iba jednoducho „gastráče“. Niečo, čo musí riešiť takmer každý zamestnávateľ, ktorý nemá vlastnú výdajňu stravy.

Koneční užívatelia výhod a daňové raje vo verejnom obstarávaní - 1. časť

Aký efekt malo zavedenie registra konečných užívateľov výhod a neskôr registra partnerov verejného sektora na verejné obstarávanie na Slovensku? Došlo k zníženiu počtu úspešných uchádzačov, ktorí boli registrovaní v daňových rajoch?

Príbeh so zlým koncom alebo kolúzia na slovenský spôsob

Kartelovým dohodám vo verejnom obstarávaní sa venuje Protimonopolný úrad SR. Ako to dopadne, môžete si prečítať v tomto článku.

PHZ nie je žiadna modla alebo odkaz všetkým „éROčkám“

Má predpokladaná hodnota zákazky ešte svoje opodstatnenie? Prečítajte si v našom článku.

Kontrolóri ponúkajú postup ako modernizovať verejné osvetlenie efektívne a hospodárne

Ako modernizovať verejné osvetlenie efektívne a hospodárne? Radí nám NKÚ.

Priveľa červených kariet…

V nasledujúcich riadkoch by sme radi priniesli zopár príkladov, kedy uložený trest, napríklad zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, môže mať negatívny vplyv na intenzitu hospodárskej súťaže v príslušnom sektore

icon     ČASOPISY

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MÁJ 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚN 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (APRÍL 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚL - AUGUST 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (SEPTEMBER 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (OKTÓBER 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (NOVEMBER - DECEMBER 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JANUÁR - FEBRUÁR 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MAREC - APRÍL 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MÁJ - JÚN 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚL - AUGUST 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (SEPTEMBER - OKTÓBER 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (NOVEMBER - DECEMBER 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JANUÁR - FEBRUÁR 2019)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MÁJ - JÚN 2019)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (SEPTEMBER - OKTÓBER 2019)

Zobraz