icon

Finančné limity a predpokladaná hodnota zákazky

icon     ČLÁNKY

Dobrá správa pre verejných obstarávateľov! Zmena finančných limitov od 1. 6. 2017

Ešte v roku 2015 museli verejní obstarávatelia postupovať pri zákazkách na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu ...

Kotva, Tutanchamón, koleso šťastia a verejné obstarávanie

S odstupom iba niekoľkých dní prebehli dve zameraním odlišné, ale niečím predsa len rovnaké školenia.

Prípravné trhové konzultácie verzus zisťovanie predpokladanej hodnoty zákazky

V ranom období nášho časopisu, teda začiatkom minulého roka, sme uverejnili článok o prípravných trhových konzultáciách - čo táto novinka v zákona o verejnom obstarávaní znamená.

Zadávanie a kontrola zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku už je po novom

Dňa 11. septembra 2018 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského

Rýchle novinky pred vydaním čísla

Vážení čitatelia, vždy, keď sa nám podarí, uverejníme všetky najnovšie informácie o verejnom obstarávaní spred vydania čísla v rubrike Flashnews

PHZ nie je žiadna modla alebo odkaz všetkým „éROčkám“

Má predpokladaná hodnota zákazky ešte svoje opodstatnenie? Prečítajte si v našom článku.

Heuréka – odstránený časový dualizmus v našich a európskych limitoch a nové limity od 1. 1. 2020

Počas októbra Úrad pre verejné obstarávanie vydal predbežnú informáciu o príprave vyhlášky o zmene limitov. Zároveň si od odbornej verejnosti vypýtal ...

icon     ČASOPISY

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MÁJ 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (SEPTEMBER - OKTÓBER 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (NOVEMBER - DECEMBER 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MÁJ - JÚN 2019)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (SEPTEMBER - OKTÓBER 2019)

Zobraz