icon

Profil autora

Profil autora
Jozef Kubinec

Jozef Kubinec vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci a postgraduálne štúdium v obore verejné obstarávanie na ekonomickej fakulte Univerzity Tor Vergata v Ríme. Aktuálne pôsobí na Ministerstve vnútra SR. 

Zoznam článkov autora:

Sociálne verejné obstarávanie a povinnosť dodržiavania minimálnej mzdy

Sociálne verejné obstarávanie a povinnosť dodržiavania minimálnej mzdy   Predmetom odborných debát týkajúcich sa verejného obstarávania sa v poslednom období stáva využitie tohto inštitú...

Digitálna transformácia vo verejnom obstarávaní alebo čo ďalej po elektronizácií verejného obstarávania

Digitálna transformácia vo verejnom obstarávaní alebo čo ďalej po elektronizácií verejného obstarávania   V tomto článku by sme vás radi oboznámili s niektorými témami, víziami, ale aj s už r...

Koneční užívatelia výhod a daňové raje vo verejnom obstarávaní - 1. časť

Koneční užívatelia výhod a daňové raje vo verejnom obstarávaní  - 1. časť   Vnímanie korupcie na Slovensku je jedno z najvyšších z členských štátov EÚ. Organizácia Trasparency Int...

Koneční užívatelia výhod a daňové raje vo verejnom obstarávaní – 2. časť

Koneční užívatelia výhod a daňové raje vo verejnom obstarávaní – 2. časť    V prvej časti článku sme sa pozreli na históriu vývoja právnej úpravy konečných užívateľov výhod na Slov...

Na čo netreba zabudnúť pri sociálnom verejnom obstarávaní?

Na čo netreba zabudnúť pri sociálnom verejnom obstarávaní? Zas a znova nám chudákom verejným obstarávateľom zákonodarca nadelil ďalšiu povinnosť. Okrem toho, že delíme predmet zákazky, kde sa len dá, zd&oci...

Centralizácia verejného obstarávania – správna stratégia v období krízy?

Centralizácia verejného obstarávania – správna stratégia v období krízy?   Otázka centralizácie verejného obstarávania sa stáva aktuálnou vtedy, keď vznikne potreba šetrenia v&yacu...

Centralizácia verejného obstarávania – správna stratégia v období krízy? – časť druhá

Centralizácia verejného obstarávania – správna stratégia v období krízy? – časť druhá   V prvej časti článku sme sa zamerali na analýzu výhod, ktoré prináša verejn&yacut...