icon

Profil autora

Profil autora
Tomáš Lepieš

Tomáš Lepieš - riaditeľ Odboru dohľadu Úradu pre verejné obstarávanie

Zoznam článkov autora:

Tomáš Lepieš – vládca prvej ex ante kontroly

Tomáš Lepieš – vládca prvej ex ante kontroly   V našom časopise pokračujeme v rubrike rozhovorov so šéfom Odboru podpory implementácie fondov EÚ, čo je krycí názov pre dobrovoľné ex ante kontroly ver...

Najočakávanejšie zmeny v zákone o verejnom obstarávaní

Najočakávanejšie zmeny v zákone o verejnom obstarávaní   Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nadobudol účinnosť dňa 18. 4. 2016. Ide o jeden z najdôležitejších zákonov z hľadiska hospod&aa...