icon

Profil autora a školiteľa

Profil autora a školiteľa
Pavol Kováčik

Ing. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. Prakticky celú profesijnú dráhu pôsobil v investičnej výstavbe na odborných a manažérskych pozíciách. Je autorizovaným stavebným dozorom pre inžinierske stavby a uznávaným odborníkom v oblasti stavebníctva a verejných investícií. V roku 2016 bol zvolený za Prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. V roku 2019 bol zvolený za predsedu Dozornej rady Štátneho fondu dopravnej infraštruktúry ČR. Narodil sa v roku 1962, je ženatý.

Zoznam článkov autora:

Stavebníctvo sa s verejným obstarávaním borí už desaťročia

Stavebníctvo sa s verejným obstarávaním borí už desaťročia   Ak má niekto povedať niečo o verejnom obstarávaní v stavebníctve, je to práve náš nový hosť v redakcii. Pavol Kov&aac...