icon

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Cena celkom

129.00 €

Potrebujete sa veľmi rýchlo zapísať?

Zápis pre Vás uskutočníme za garantovanú zmluvnú cenu 129,- € vrátane správnych poplatkov.

Zápis podávame bezodkladne, t.j. najneskôr do 24 h od obdržania všetkých dokladov, ktoré taktiež vybavíme za Vás. 

 

V zmluvnej cene sú zahrnuté aj správne a súdne poplatky, ktoré navyše neplatíte. 

 

Prečo sa rozhodnúť pre nás?

Ako riešite zápis do zoznamu hospodárskych subjektov?

Ak je zápis pre Vás veľmi urgentný, neváhajte nás kontaktovať na tel. č. 0907 956 210. 

 

 

Ďalšie informácie o Zozname hospodárskych subjektov

Zoznam hospodárskych subjektov existuje na základe zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vedie ho Úrad pre verejné obstarávanie. 

 

Prečo sa zapísať?

Počas doby platnosti zápisu v Zozname hospodárskych subjektov

  • - nie je potrebné preukazovať splnenie podmienky účasti na osobné postavenie vo verejnom obstarávaní;
  • - automaticky spĺňate podmienky obchodovania na Elektronickom trhovisku;
  • - stávate sa kvalifikovaným dodávateľom;
  • - šetríte náklady na správnych a súdnych poplatkoch;
  • - šetríte čas potrebný na vybavovanie všetkých potvrdení pre splnenie podmienok účasti na osobné postavenie.

Ako prebieha zápis?

Postup registrácie:

  • - kontaktujte nás na +421 907 956 210 alebo prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailom: info@vovkocke.sk,
  • - pripravíme vám plnomocenstvo, ktorým nás splnomocníte na všetky úkony týkajúce sa zápisu a potvrdíme si zmluvnú cenu,
  • - zabezpečíme prípravu dokumentov, ktoré vám predložíme na podpis,
  • - po úhrade FA predložíme všetky dokumenty na zápis,
  • - informujeme vás o vykonanom zápise.

Pre viac informácií ohľadom zápisu a posutupu nás prosím kontaktujte (+421 907 956 210)