icon

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Cena celkom

200.00 €

Potrebujete sa veľmi rýchlo zapísať?

Nie je nič jednoduchšie. Naši profesionáli sa Vás vedia okamžite ujať a v prípade, že spĺňate podmienky, zápis sa vykoná za garantovanú zmluvnú cenu 200,- € a do niekoľkých dní po obdržaní príslušných dokladov. 

 

 

Ak je zápis pre Vás veľmi urgentný, neváhajte nás kontaktovať na tel. č. 0907 956 210. 

 

 

Ďalšie informácie o Zozname hospodárskych subjektov

Zoznam hospodárskych subjektov existuje na základe zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vedie ho Úrad pre verejné obstarávanie. 

 

Prečo sa zapísať?

Počas doby platnosti zápisu v Zozname hospodárskych subjektov

  • - nie je potrebné preukazovať splnenie podmienky účasti na osobné postavenie vo verejnom obstarávaní;
  • - automaticky spĺňate podmienky obchodovania na Elektronickom trhovisku;
  • - stávate sa kvalifikovaným dodávateľom;
  • - šetríte náklady na správnych a súdnych poplatkoch;
  • - šetríte čas potrebný na vybavovanie všetkých potvrdení pre splnenie podmienok účasti na osobné postavenie.

Ako prebieha zápis?

Postup registrácie:

  • - kontaktujte nás na +421 907 956 210 alebo prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailom: info@vovkocke.sk,
  • - pripravíme vám plnomocenstvo, ktorým nás splnomocníte na všetky úkony týkajúce sa zápisu a potvrdíme si zmluvnú cenu,
  • - zabezpečíme prípravu dokumentov, ktoré vám predložíme na podpis,
  • - po úhrade FA predložíme všetky dokumenty na zápis,
  • - informujeme vás o vykonanom zápise.

S našimi jedinečnými vedomosťami z verejného obstarávania Vám vieme pomôcť so zápisom tak, aby ste mali s ním čo najmenej starostí.  

Pre viac informácií ohľadom zápisu a posutupu nás prosím kontaktujte (+421 907 956 210)