icon

Školenia a odborné semináre

Najočakávanejšie školenie od VO v kocke - od tých najpovolanejších. Novela zákona o VO ku 31. marcu 2022 - 27.04.2022 BRATISLAVA

27.04.22, Bratislava

Stratili ste sa v záplave informácií, čo bude nové so zákazkami s nízkou hodnotou? Čo je to platforma a ako nás zasiahne? Aké nové limity budú mať rôzne organizácie? ...

Zákazka s nízkou hodnotou a podlimitná zákazka po 31. marci 2022 v systéme EVO - 28.04.2022 BRATISLAVA

28.04.22, Bratislava

Stratili ste sa v záplave informácií, čo sa do novely dostalo a čo nie? Ako vyhlásiť zákazku cez elektronický prostriedok? ...

Najžiadanejšia novinka - Batôžtek zručností uchádzača po veľkej marcovej novele - 09.06.2022 BRATISLAVA

09.06.22, Bratislava

Školenie prinesie kompletný a komplexný obraz o tom, čo firmu ako uchádzača v procese verejného obstarávania čaká ...